K88530 Air Release (Hava Ayrışması) Test Cihazı

Madeni yağlarda, tam otomatik hava ayrışması testi yapabilmektedir.

Ürün Açıklaması

ASTM D 3427, ISO 9120, IP 313 standartlarına uygun olarak

Madeni yağ numunelerinde Air Release testi için gerekli ekipmanları kapsamaktadır.

Sistem aşağıdaki ekipmanları içerir

Impinger Modülü, otomatik yoğunluk terazisi

Sirkülasyonlu banyosu

Kontrol Ünitesine entegre test havası ısıtıcısı ve regülasyonu

Pompa sistemi

Otomatik hizalama aygıtı, yoğunluk ölçüm sisteminden oluşmaktadır.

Sitem sıcak havayı set edilen sıcaklığa otomatik olarak ısıtır

Dijital kontrol ünitesinde test başlangıç değerinden hedef değer otomatik hesaplanabilir

Windows tabanlı yazılım opsiyoneldir.

+90 (212) 282 97 00